Sociálne siete

Správa sociálnych sietí

Pre klienta Ria Wellness robíme- správu sociálnych sieti, produkciu a postprodukciu pre tvorbu krátkych videí na sociálne siete, ktoré majú budovať povedomie o klientovi na sochaných sieťach a prilákať nových zákazníkov. Na začiatku sme si urobili prieskum v danom segmente a na základe prieskumu sme nastavili stratégiu tvorby s ohľadom na trendy v danej oblasti.

Podobným scenárom sme postupovali pri správe sociálnych sietí u klientov – Himaláj Centrum, Sieť podnikateľov a 3x3florbal.